سه شنبه، 18 مرداد 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     
اطلاعیه مصاحبه دکتری 1401

 تاريخ: 02/03/01

قابل توجه داوطلبین مصاحبه دکتری سال 1401:
دانشگاه صنعتي سهند در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر تربيت متخصصين و محققين مورد نياز كشور و گسترش مرزهاي دانش و فناوري از بين داوطلبان معرفي شده از سوي سازمان سنجش كشور، طبق مواد مندرج در اين اطلاعيه و براساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه براي سال تحصيلي 1402-1401 در رشته مهندسي پزشكي از طريق آزمون نيمه متمركز دانشجو مي پذيرد. لذا داوطلبان محترمي كه در آزمون دكتري سال جاري، كد رشته محل هاي اين دانشگاه را انتخاب نموده وقصد شركت در مصاحبه اين دانشگاه را دارند به منظور آشنايي با فرآيند مصاحبه و اقدامات مورد نياز به دقت اطلاعيه حاضر در پیوست را مطالعه فرمايند.
* زمان مصاحبه دکتری گرایش بیومکانیک 1401/03/10 می باشد.
* زمان مصاحبه دکتری گرایش بیوالکتریک 1401/03/28 می باشد.
* آخرین زمان ارسال مدارک به ایمیل دانشکده (info.bme@sut.ac.ir) برای داوطلبین بیومکانیک تا ساعت 9:00 صبح مورخه 1401/03/08 می باشد.
* آخرین زمان ارسال مدارک به ایمیل دانشکده (info.bme@sut.ac.ir) برای داوطلبین بیوالکتریک تا ساعت 9:00 صبح مورخه 1401/03/26 می باشد.
* توجه داشته باشید به مدارکی که بعد از تاریخ اعلامی فوق ارساال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* بعد از ارسال مدارک جهت پیگیری دریافت مدارک با شماره تلفن 33458453-041 تماس حاصل فرمایید.
* مصاحبه داوطلبان به صورت حضوري انجام خواهد گرفت و عدم حضور داوطلب در مصاحبه شفاهي و مصاحبه تخصصي در تاريخ مندرج در اين برنامه زماني به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذيرش در دانشگاه سهند ميباشد.
* به اطلاعیه های بعدی در سایت دانشکده مهندسی پزشکی توجه داشته باشید.


 ضمائم
  اطلاعیه (157 KB)
  فرم 1 (25 KB)
  توصیه نامه (41 KB)

 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن: 33458453-041 | فکس: 33444360-041 | ایمیل: info.bme@sut.ac.ir