جمعه، 26 مهر 1398 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     

 


دانشکده مهندسی پزشکی

نام عنوان واحد
دکتر شامخی
    ریاست دانشکده مهندسی پزشکی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر تقی زاده
    معاونت دانشکده مهندسی پزشکی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر آغانی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر ذوالجناحی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر شمسی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر قادریان
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر قالیچی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر نیرومند
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر هاشمی اسکویی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
مهندس ابراهیم پور
    مسئول دفتر دانشکده
    دانشکده مهندسی پزشکی

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن: 33458453-041 | فکس: 33444360-041 | ایمیل: info.bme@sut.ac.ir