پنج شنبه، 14 مهر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     

 


دانشکده مهندسی پزشکی

نام عنوان واحد
دکتر شامخی
    ریاست دانشکده مهندسی پزشکی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر تقی زاده
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر آغانی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر ذوالجناحی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر شمسی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
سرکار خانم دکتر قادریان
    معاونت محترم دانشکده مهندسی پزشکی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر قالیچی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
سرکار خانم دکتر نیرومند
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر هاشمی اسکویی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر داننده
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر عباسی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
مهندس اسدپور
    مسئول دفتر و آموزش
    دانشکده مهندسی پزشکی
مهندس کیومرثی
    کارشناس آزمایشگاههای
    دانشکده مهندسی پزشکی

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن: 33458453-041 | فکس: 33444360-041 | ایمیل: info.bme@sut.ac.ir