پنج شنبه، 14 مهر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     

آقای مهندس حامد اسدپور
مسئول دفتر و کارشناس آموزش دانشکده
شماره تماس : 33458453-041
ایمیل دانشکده : info.bme@sut.ac.ir
آقای مهندس کیومرٍثی
کارشناس آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی پزشکی
شماره تماس : 33458408-041 :
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن: 33458453-041 | فکس: 33444360-041 | ایمیل: info.bme@sut.ac.ir