پنج شنبه، 14 مهر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     

چارت 8 ترم مهندسی پزشکی مختص ورودی های سال 95 تا 98:
 Size: 195 KB
چارت 8 ترم مهندسی پزشکی مختص ورودی های سال 95 تا 98:

چارت ارشد بیوالکتریک
 Size: 251 KB
چارت ارشد بیوالکتریک

چارت ارشد بیومکانیک
 Size: 219 KB

چارت هشت ترم ورودی های سال 94 و ما قبل
 Size: 124 KB
چارت هشت ترم ورودی های سال 94 و ما قبل

چارت کارشناسی ورودی های 99 و به بعد
 Size: 350 KB
چارت کارشناسی ورودی های 99 و به بعد

فایل راهنمای دوره کارورزی
 Size: 426 KB

فرم آگهی دفاع
 Size: 42 KB

فرم انتخاب واحد کارشناسی
 Size: 70 KB
فرم انتخاب واحد مقطع کارشناسی

فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه ارشد
 Size: 33 KB

فرم پیشنهاد عنوان رساله دکتری
 Size: 73 KB

فرم پیشنهاد عنوان سمینار
 Size: 27 KB
فرم پیشنهاد عنوان سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم تسویه حساب مقطع دکتری
 Size: 650 KB
فرم تسویه حساب مقطع دکتری

فرم تسویه حساب مقطع کارشناسی ارشد
 Size: 646 KB

فرم تسویه حساب کارشناسی
 Size: 669 KB
فرم تسویه حساب کارشناسی

فرم تعیین استاد راهنمای کارشناسی ارشد:
 Size: 291 KB
فرم تعیین استاد راهنمای کارشناسی ارشد

فرم تمدید پروژه کارشناسی
 Size: 14 KB

فرم ثبت نام پروژه کارشناسی
 Size: 24 KB
فرم ثبت نام پروژه کارشناسی

فرم حذف تک درس
 Size: 58 KB

فرم حذف و اضافه
 Size: 41 KB

فرم درخواست دفاع پایان نامه ارشد
 Size: 32 KB

فرم درخواست مجوز تردد آزمایشگاه
 Size: 22 KB

فرم نمره پروژه کارشناسی:
 Size: 113 KB

فرم های جلسه دفاع ارشد
 Size: 124 KB
فرم ها به صورت تک رو چاپ شود.

فرمهای کار آموزی دانشکده مهندسی پزشکی
 Size: 396 KB
فرمهای کار آموزی


       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن: 33458453-041 | فکس: 33444360-041 | ایمیل: info.bme@sut.ac.ir