دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

  جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو کیمیا اسمعیلی

 تاريخ: 11/09/02

 جلسه دفاع پایان نامه دانشجو کیمیا اسمعیلی ، تحت عنوان: "شناسایی کمپلکس QRS جنین از ثبت غیرتهاجمی سیگنال الکتروکاردیوگرام شكمی به کمک روش‌های یادگیری ژرف" با راهنمایی جناب آقای دکتر حامد داننده، بدینوسیله جهت حضور در جلسه دفاع نهایی پاپان نامه دانشجوی مذکور که رأس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/09/11در دانشکده مهندسی پزشکی- سالن سمینار خواجه نصیر برگزار خواهد شد،حضور به هم رسانید.


 درج در سايت توسط : sut