دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 جلسه دفاع پایان نامه دانشجو سیداردلان فاطمی

 تاريخ: 26/06/02

 جلسه دفاع پایان نامه دانشجو سیداردلان فاطمی
 تحت عنوان: "طبقه بندی سیگنالهای EEG-BCI ناشی از تحریک بینایی با استفاده از ماشین یادگیری افراطی(ELM) به منظور کنترل صندلی چرخدار
با
 راهنمایی جناب آقای دکتر موسی شمسی
ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/06/29  به صورت حضوری در سالن سمینار ساختمان خواجه نصیر دانشگاه صنعتی سهند
داور:

جناب آقای دکتر حامد داننده حصار
عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی پزشکی


 درج در سايت توسط : sut