دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 جلسه دفاع پایان نامه دانشجو مهدی جعفری

 تاريخ: 26/06/02

 جلسه دفاع پایان نامه دانشجو مهدی جعفری 
 تحت عنوان: "تشخیص احساسات برپایه سیگنا لهای فیزیولوژیکی با استفاده از رو شهای یادگیری ژرف
با
 راهنمایی جناب آقای دکتر سینا شامخی
ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 به صورت حضوری در سالن سمینار ساختمان خواجه نصیر دانشگاه صنعتی سهند
داور:

جناب آقای دکتر افشین ابراهیمی
عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی برق


 درج در سايت توسط : sut