دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 لیست کلاس های حضوری

 تاريخ: 28/01/01

 به اطلاع دانشجویان کارشناسی تا ورودی 98 و تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند : با توجه به شروع کلاس های حضوری لیست کلاس ها جهت اطلاع در ضمیمه فایل بارگذاری شده است.


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی