دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 راهنمایی درخواست آزمون جامع ویژه دانشجویان دکتری

 تاريخ: 21/01/01

 به اطلاع دانشجویان دکتری که قصد اخذ آزمون جامع را دارند می رساند فایل راهنمای درخواست آزمون جامع در ضمیمه فایل موجود می باشد که بعد از مطالعه فایل دقیقا دستورالعمل های موجود در راهنما را انجام دهید.


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی