دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 تعیین استاد راهنمای دانشجویان ارشد 1400

 تاريخ: 14/09/00

 قابل توجه دانشجویان ارشد ورودی 1400 می رساند :
جهت تعیین استاد راهنمای خود فرم های موجود در ضمیمه را تکمیل کرده و تا مورخه 1400/09/22 به آدرس ایمیل info.bme@sut.ac.ir ارسال نمایید.
دانشجویان توجه نمایند که حتما فایل مخصوص گرایش خود را تکمیل و ارسال نمایند.
ضمنا تعیین اساتید از طرف دانشجو صرفا به منزله تعیین الویت می باشد.


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی