دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 شروع با تاخير کلاس ها

 تاريخ: 04/07/00

 

دانشجويان گرامی توجه داشته باشید با توجه به چارت ترمی ارشد دو گروه بیوالکتریک و بیومکانیک متقاضیان دروس زیر از بین دانشجویان ورودی جدید خواهد بود و کلاسهای آنها تا زمان ثبت نام با تاخیر همراه خواهد بود(زمان دقیق شروع کلاسها متعاقبا اعلام خواهد شد):
بيوالکتريک : الکتروفیزیولوژی، ابزار دقیق، تصویربرداری تشدید مغناطیسی و پردازش سیگنالهای دیجیتال
بيومکانيک :  محیط پیوسته، بیومکانیک عمومی و ریاضیات مهندسی پیشرفته از گروه بیومکانیک
 


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی