دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 برنامه هفتگی دروس نیم سال اول 1400

 تاريخ: 15/06/00

 ضمن آرزوی صحت و سلامتی برای همه دانشجویان، با توجه به تغییر سیستم نرم افزاری و احتمال بروز خطا و مشکل در طي فرآیند انتخاب واحد، پیشاپیش از حسن همکاری و حوصله عزیزان دانشجو در جهت نهادینه کردن سیستم جدید، کمال تشکر و قدرداني را داشته و به اطلاع مي رساند برای انتخاب واحد حتما از برنامه هفتگی ضمیمه شده استفاده نمایید و دروسی که در برنامه هفتگی وجود دارد استفاده نمایید .


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی