دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 لينک درس مقاومت مصالح

 تاريخ: 10/05/00

 قابل توجه دانشجويان گرامي که در ترم تابستان درس مقاومت مصالح (آفلاين) اخذ کرده اند :
لينک در 2 پارت مي باشد که لطفا هر 2 پارت را دانلود کنيد  در مجموع 32 جلسه مي باشد که دقت فرماييد تمامي جلسات به طور کامل دانلود شود
لينک پارت اول :  https://drive.google.com/drive/folders/1c7II9rY7-XqrDnO7qzJtFrMYRKpywDRV
لينک پارت دوم :  https://drive.google.com/drive/folders/1M6Qv-tQCzr609_jy0XQrJ7qMFuB4rQ1J

در صورت وجود هر گونه مشکل با دفتر دانشکده 33458453-041 تماس بگيريد .


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی