دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 قابل توجه دانشجویان درخصوص انتخاب واحد

 تاريخ: 03/12/99

 به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند حداکثر 10٪ از دروس انتخابی خود را در صورت تایید استاد راهنما و دانشکده می توانند از دانشکده آموزش های الکترونیکی اخذ نمایند .
دانشجویانی که درخواست اخذ درس از دانشکده آموزش هاس الکترونیکی دارند می توانند درخواست های خود را تا آخر وقت اداری  مورخه 1399/12/05 روز سه شنبه به ایمیل دانشکده info.bme@sut.ac.ir ارسال نمایند .


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی