دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي 99 در خصوص تعيين استاد راهنما

 تاريخ: 20/10/99

 به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند جهت تعيين استاد راهنما از  فرم جديد در اين لينک  استفاده نماييد و بعد از تکميل فرم به ايميل دانشکده info.bme@sut.ac.ir ارسال نماييد . 


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی