دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

  قابل توجه دانشجویان ورودی 99 تحصیلات تکمیلی بیوالکتریک

 تاريخ: 15/10/99

 به اطلاع دانشجویان ورودی سال 99 تحصیلت تکمیلی می رساند جلسه نشست اعضای هیات علمی با دانشجویان تحصیلت تکمیلی بیو الکتریک روز شنبه مورخه 1399/10/20 راس ساعت 18:00 در سامانه http://lms2.sut.ac.ir/ با نام لینک " نشست اعضای هیات علمی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیوالکتریک " برگزار خواهد شد حضور دانشجویان در این جلسه اکیداً توصیه می شود . 


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی