دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 اعلام تعطیلی کلاس ها

 تاريخ: 26/08/99

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاسهای سامانه آموزش الکترونیکی ورودی های قبل دوره های روزانه ونوبت دوم  تا پایان روز پنجشنبه 99/8/29  به علت نقص سیستمی برگزار نخواهد شد

ولی برای کلاسهای سامانه آموزش الکترونیکی ورودی های جدید  مشکلی وجود نداشته و این کلاسها برگزار خواهد شد.

 


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی