دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 قابل توجه دانشجویان در خصوص تشکیل کلاس ها

 تاريخ: 24/08/99

 

دانشجویان گرامی توجه فرمایند که تمامی کلاس های بعد از ظهر که در سامانه LMS قدیمی (lms.sut.ac.ir) هستند مورخه 1399/08/25روز شنبه برگزار نخواهد شد .


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی