دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 قابل توجه دانشجویان در خصوص تشکیل کلاس ها

 تاريخ: 07/07/99

 به اطلاع دانشجویان گرامی در تمام مقاطع می رساند در مورخه 1399/07/08 روز سه ششنبه  تمامی کلاس ها که اساتید آنها عضو اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی پزشکی هستند به علت برگزاری مصاحبه دکتری برگزار نخواهد شد و همچنین جلسه جبرانی دروس متعاقبا اعلام خواهد شد.


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی