دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 تاريخ: 06/07/99

 آخرین مهلت ارسال فرم تمدید سنوات دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی برای نیمسال اول 1399 تا مورخ 20 مهرماه می باشد لازم به ذکر است دانشجویانی که تا پایان مهر ماه موفق به فارغ التحصیلی نشوند موظف به تکمیل فرم مربوطه می باشند. همچنین مطابق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تکمیل فرم گزارش پیشرفت برای دانشجویان مقطع دکتری الزامی می باشد.


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی