دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 تاریخ و زمان برگزاری کارگاه آشنایی با رشته مهندسی پزشکی:

 تاريخ: 15/05/99

 تاریخ و زمان برگزاری کارگاه آشنایی با رشته مهندسی پزشکی:
کارگاه آشنایی با رشته مهندسی پزشکی در روز چهارشنبه مورخ 99/05/22 بصورت مجازی و آنلاین در سامانه LMS  به شرح ذیل برگزار خواهد شد.
از ساعت 14:00 الی 15:00 سخنرانی جناب آقای دکتر فرزان قالیچی و از ساعت 15:00 الی 16:00 با سخنرانی جناب آقای دکتر سینا شامخی برگزار خواهد شد. 
لازم به ذکر است حضور و شرکت تمامی دانشجویان ورودی سال 97 کارشناسی در این کارگاه الزامی می باشد.  با تشکر-آموزش دانشکده مهندسی پزشکی


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی