دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 برگزاری اولین جلسه دفاعیه رساله دکتری بصورت مجازی در سال99+تصاویر:

 تاريخ: 13/02/99

 جلسه دفاعیه رساله دکتری دانشجوآقای مهران اشرفی با استاد راهنمایی آقایان دکتر فرزان قالیچی و دکتر بهنام میرزاکوچکی در ساعت 14:00 مورخ 99/02/08 در سالن سمینار ساختمان خواجه نصیرالدین طوسی بدون حضور ممتحنین خارج از دانشگاه آقایان دکتر عطاالله هاشمی و دکتر محمد حق پناهی و با حضور ممتحنین داخل دانشگاه جناب آقای دکتر مصطفی رضایی و سرکار خانم دکتر نیرومند و با نظارت نماینده تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر سینا شامخی( رئیس دانشکده) با موفقیت برگزار گردید.

 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی