دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 قابل توجه دانشجویان ورودی های سالتحصیلی95 و 96کارشناسی: جهت اطلاع از آخرین وضعیت اخذ واحدهای انتخابی981 به سامانه خود مراجعه نمایند.

 تاريخ: 30/06/98

 


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی