دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 حضور محترم جناب آقای دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی ریاست محترم دانشگاه صنعتی سهند به همراه آقای دکتر اکبری در مورخ 98/06/17 در دانشکده مهندسی پزشکی+تصاویر:

 تاريخ: 25/06/98

 حضور محترم جناب آقای دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی ریاست محترم دانشگاه صنعتی سهند به همراه آقای دکتر اکبری در مورخ 98/06/17 در دانشکده مهندسی پزشکی


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی