دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 قابل توجه دانشجویان ورودی های سال 95 و 96 دوره کارشناسی:

 تاريخ: 10/06/98

 بدلیل رفع برخی مشکلات انتخاب واحد دروس، درسهای پدیده های بیوالکتریکی و مدار2 با چارت نگارش سال 96 برای نیمسالتحصیلی981 ارائه شده است. با تشکر


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی