دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی در خصوص انتخاب واحد دروس نیمسالتحصیلی981:

 تاريخ: 06/06/98

 با سلام
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم ورودی های سال96 و95 دوره کارشناسی می رساند: امکان انتخاب واحد دروس مقاومت مصالح و تجهیزات عمومی بیمارستانی توسط دانشجویان دوره مذکور تحت وب از مورخ 98/06/13 الی 98/06/14 امکان پذیر خواهد بود.
با تشکر- آموزش دانشکده مهندسی پزشکی


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی