دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 نتایج گرایش دانشجویان ورودی سال 96 دانشکده مهندسی پزشکی + جدول:

 تاريخ: 31/04/98

 بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، و امتیازبندی انجام شده، گرایش دانشجویان ورودی سال 96 به شرح زیر تعیین گردید.


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی