دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

  اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی972:

 تاريخ: 08/11/97

 بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره کارشناسی می رساند: بدلیل مجزا بودن چارت 8 ترمه ورودی های سال 94 و ما قبل، با ورودی های سال 95 و به بعد، لذا در صورت مواجه شدن با مشکل انتخاب واحد در برخی دروس ارائه شده برای نیمسال تحصیلی 972 خواهشمند است به دفتر دانشکده مهندسی پزشکی مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 33458453-041 تماس حاصل فرمائید. با تشکر


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی