دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 گرامیداشت هفته پژوهش در دانشکده مهندسی پزشکی+تصاویر

 تاريخ: 26/09/97

 

مراسم گرامیداشت هفته پژوهش با حضوراساتید و کارکنان محترم دانشکده مهندسی پزشکی و جمعی از دانشجویان گرامی در تاریخ 97/09/25 در محل سالن سمینار ساختمان خواجه نصیرالدین طوسی برگزار گردید. و در طی این مراسم سخنرانی های کلیدی توسط آقایان دکتر قالیچی، دکتر هاشمی، دکتر آذغانی و سرکار خانم دکتر قادریان انجام گردید. از دانشجویان دوره دکتری گرایش بیومکانیک آقایان مهندس آرش صدقی و مهندس سهند کارگرنژاد گزارش فرصت مطالعاتی خود در دانشگاه بولونیا ایتالیا را ارائه دادند.


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی