دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی پزشکی

 تاريخ: 26/06/97

 دانشجویانی که درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکی را برای نیمسال اول 97 با گروه 2 انتخاب واحد کرده‌اند. بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می‌رساند بدلیل حذف گروه 2 خواهشمند است درس مذکور را با گروه 3 انتخاب واحد نمایند.دانشجویان در این خصوص می توانند در اسرع وقت  با آموزش دانشکده مهندسی پزشکی تماس گرفته یا مراجعه نمایند.  


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی