دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی سال 95

 تاريخ: 26/06/97

 دانشجویان کارشناسی ورودی سال 95 که درس مدارهای الکتریکی1 را با گروه 3 برای نیمسال اول 97 انتخاب واحد کرده‌اند. ملزم به تغییر گروه از 3 به 4 می باشند.خواهشمند است در این خصوص در اسرع وقت با آموزش دانشکده تماس گرفته یا مراجعه نمائید.


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی