دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی پزشکی متقاضی گذراندن دوره کارآموزی در تابستان98

 تاريخ: 15/02/97

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی پزشکی: دانشجویانی که برای گذراندن دوره کارآموزی در تابستان 98 ثبت نام کرده اند در ساعت 12:30 روز دوشنبه مورخ 98/02/09 با در دست داشتن فرمهای کارآموزی به اتاق آقای دکتر آذغانی مسئول ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی پزشکی جهت معرفی به محل کارآموزی مراجعه نمایند.


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی