دانشکده مهندسی پزشکی - اخبار

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی پزشکی متقاضی کارآموزی و پروژه

 تاريخ: 15/02/97

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی پزشکی: دانشجویانی که تمایل دارند برای تابستان 97 کار آموزی و پروژه بصورت online انتخاب واحد نمایند از مورخ 97/02/15 الی 97/02/20 اردیبهشت ماه اقدام نمایند.


 درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی