شنبه، 11 آذر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     

دکتر فرزان قالیچی
مرتبه علمی :استاد
تخصص : مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک
زمینه های تحقیقاتی : سیالات زیستی، روشهای عددی در مسائل بیومکانیک، بیومکانیک فک و دندان
مراکز تحقیقاتی :مرکز محاسبات پیشرفته سیالات زیستی

پست الکترونیکی: fghalichi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133458458
شماره فکس:
رزومه:
 
 In the name of God
The beneficient and the merciful

Dr. Farzan Ghalichi
Professor in Biomedical Engineering
Biomechanics

 

Department of Biomedical Engineering
Sahand University of Technology
Tabriz, Iran
Tel: (0098 41 3345 8453)
Fax: (0098 41 3345 9490)
Mobile Phone: (0098 914 116 7950)
E-mail: fghalichi@sut.ac.ir  or fghalichi@yahoo.com 
 

Updated at: 07/17/2022

 
 
 
 


                     
                    

 

 

 

 

Farzan Ghalichi, PhD
Professor on Biomedical Engineering - Biomechanics


 

  1. Address:

Biomedical Engineering Dep.
Sahand University of Technology
Tabriz, Iran
Tel: (0098-412-344-3851)
Fax: (0098-412-344-3849)
Mobile Phone: (0098-914-116-7950)
E-mail: fghalichi@sut.ac.ir  or fghalichi@yahoo.com 
 
  1. Personal:

 
2.1      First name:                Farzan
2.2      Surname:                   Ghalichi
2.3      Marital Status:           Married and three children
2.4      Birth Date:                  June.28.1962

3. Professional Experiences:

3.1       1987    Lecturer in Mechanical Eng. in the Faculty of Technology, Shiraz , Iran.
3.2       1988    Two years of experience in the heavy industry factories as a mechanical engineer and manager.                                                
3.3       1992    Some experiences during my master degree about biomaterials specially on the polyester arterial prostheses.
3.4       1994-1998       Pump Lab. Lecturer at Laval University, Quebec, Canada.
3.5       1998-1999       Lecturer at Mechanical Eng. Dep., Ourmia University, Iran.

3.6       1999-‏‏‏2010       Lecturer at Biomedical Eng. Dep., Mechanical Eng. Group and Chemical Eng. Dep. of Sahand University of Technology.

 
4. Education:
 

4.1       1994    I started my Ph.D. degree at the Mechanical Engineering Department with collaboration of the Surgery Department of the Laval Univerisity and Quebec Biomaterial Institute. The title of my Thesis was ''The Numerical Analysis of pulsatile blood flow in vascular graft anastomosis in different geometries: 1) Human Carotid Artery Bifurction. 2) Asymmetric stenosis and 3) End-to-side anastomosis, under supervision of Dr. A. De Champlain and Dr. Robert Guidoin. I finished my PhD in 1998 with an average of A.
 
4.1.1   Graduate completed courses
Mécanique des Fluides Avancées (Advanced Fluid Mechanics) (3 cr) given by Dr. G. Dumas
Element Finis de Frontière (Boundary Finite Element) (3 cr) given by Dr. A. Gakwaya
Mécanique des Milieus Continus  given by Dr. A. Gakwaya
Mathématique Avancées pour les engenieurs (Advanced Mechanics for Engineers) given by Dr. J. Dikinson
 
4.2      1993-...
Graduate Studies: I started my M.Sc program at the Depatement of Mechanical Engineering with collaboration of the Surgery Department of the Laval University and Quebec Biomaterial Institute. I finished my master degree in summer 1994. The title of my Thesis was, The Study of Fatigue in an End-to-End Anastomosis in the Arterial Prostheses, under supervision of Dr. A. Cardou and Dr. R. Guidoin. I finished my master in 1994 with an average of A.
 
4.2.1     Graduate completed courses
 

Introduction to Finite Elements Method (3 cr.) given by Dr. G. Dhatt
Fatigue, Plasticity and rupture (3 cr.) given by Dr. A. Cardou
Advanced Gas Dynamics (3 cr.) given by Dr. C. Bourque
Introduction to Biomaterials (2 cr.) given by Dr. Doillion
 
4.3     1983-87
Undergraduate Studies: I started my B.Sc. program in the Faculty of Engineering, Tabriz University, Tabriz, Iran. I obtained my B.Sc. degree in mechanical Engineering (Termo-Fluids) with an average of 15.73/20, on Mars.1987.
 
4.4.    Secondary Studies
I finished my secondary studies, in branch of Physics and Mathematics with an average 19.30 from 20, in Iran, in 1980.
 
5. Areas of Interests:
5.1         Solid and Fluid Mechanics
5.2       Biomechanics; Biomaterials
5.3         Blood Flow Circulation System
5.4       Destruction of cancerous cells using ultrasound
 
6. Language:
6.1       English:   Good
6.2       French:   Good
 
7. Teaching Experiences:
7.1              Heat Transfer (B.Sc.)
7.2              Fluid Mechanics (B.Sc.)
7.3              Introduction to Medical Physics (B.Sc.)          
7.4              Advanced Fluid Mechanics (M.Sc.)
7.5              Computational Fluid Dynamics, CFD (M.Sc., Ph.D.)
7.6              Advanced Numerical Analysis (M.Sc., Ph.D.)
7.7              Static and Strength of Materials (B.Sc.)
7.8              Introduction to General Biomechanics (B.Sc.)
7.9              Fluid Mechanics in Biological Systems (B.Sc.)
7.10          Finite Element Method in Biomechanics (B.Sc.)
7.11          Boundary Layer and Turbulence (M.Sc.)
 
 
8.  Training Courses and Workshops Attended:


1998 Fluent Users' Group Meeting, June 16-18, Burlington, VT, USA
 
 
9.  Awards and Distinctions:
Winner of second price of competition "Scientific Day of  Saint-Francois d'Assise Hospital, Quebec, Canada". 
 
 
 
 
10.  PUBLISHED JOURNAL PAPERS:
 
Ghalichi F., Deng X., De Champlain A., Douville Y. and Guidoin R. ”Low-Reynolds Number Turbulence Modeling of Blood Flow in Arterial stenoses”. (1998) Biorheology, 35: 4, 5, P. 281-294. (ISI)
 
Ghalichi F. et al. “PhD Thesis results have been published” in Turbulence Modeling for CFD, Second Edition, by Dr. David C. Wilcox, (1998), p. 212-215.
 
Ghalichi F., Deng X., Marois Y., De Champlain A. and Guidoin R. ”Hemodynamic Performance of Polyester Protein-Impregnated Arterial Prostheses after Implantation: A Plea for Fast Resorption of the Coating”. (1999) ASAIO (American Society of Artificial Internal Organs) J., 45: 18-24. (ISI)
 
Ghalichi F., Deng X.”Turbulence Detection in a Stenosed Artery Bifurcation by Numerical Simulation of Pulsatile Blood Flow Using the Low-Reynolds Number Turbulence Model”. (2003) Biorheology, 35: 4, 5, P. 281-294. (ISI)
 
Behnia S., Ghalichi F., Bonabi A., and Jafari A. “Theoretical Design of a Fixed-Focus Transducer For the Ultrasound Thermotherapy of Brain”. (2005) European Journal of Ultrasound, Vol. 26, p s49. (ISI)
 
Ghalichi F. and Behnia S. “Cancerous Cells Destruction Using Concentrated Ultrasonic Waves on Three Dimensional model of Breast Tissues”. (2005) Iranian Journal of Medical Physics, pp. 45-51, Vol. 2, No. 6.
 
Behnia S., Ghalichi F., Jafari A. and Bonabi A. "Numerical Simulation of Ultrasound Thermotherapy of Brain with a Scanned Focus Transducer". (2005) Acoustic Society of America Journal, Vol. 117, 4, pp. 2412-2412. (ISI)
 
Behnia S., Ghalichi F., Bonabi A., and Jafari A. “Ultrasound Thermotherapy of Breast: Theoretical Design of the Transducer and Numerical Simulation of the Procedure”. (2006) Japanese journal of Applied Physics, pp. 1856-1863, Vol. 45, No. 3A. (ISI)
 
Oscuii H.N., Shadpoor M.T. and Ghalichi F.  “Quantitative Analysis Evaluation of Flow Characteristics in Elastic Artery with Fluid-Structure Interaction Model Using Real Pulsatile Pressure Waveforms”. (2006) Journal of Biomechanics Vol. 39, Supplement 1, pp. 212.  (ISI)

Behnia S., Ghalichi F., Bonabi A., and Jafari A. “Finite element simulation of ultrasound thermo-therapy of brain: Theoretical considerations for reducing the generated temperatures at the post target bone”. (2006) Journal of Biomechanics Vol. 39, Supplement 1, pp. 441. (ISI)
 
Ghalichi F. and Behnia S. “Transducer Design for Ultrasound-Induced Hyperthermia of Cancerous Tissues”.  (2007) Iranian Journal of Biomedical Engineering, Vol. 2, pp. 111-118. 
 
Ghalichi F., Ahmadlouii M., and Ramazani A. “Blood Flow Simulation and Comparing of Hemodynamic Factors in Aorta-Coronary and Coronary-Coronary Bypasses”.  (2007) Iranian Journal of Biomedical Engineering, Vol. 1, pp. 1-8.
 
Oscuii H.N., Shadpour M.T. and Ghalichi F. "Quantitative Analysis Evaluation of Flow Characteristics in Elastic Artery with Fluid-Structure Interaction Model Using Real Pulsatile Pressure Waveforms". (2007) American Journal of Applied Sciences Vol. 4, (8): 516-524, 2007.
 
Zahedmanesh H., Ghalichi F. and Behnia S. "A Numerical Investigation of the Time Reversal Mirror Technique for Trans-Skull Brain Cancer Ultrasound Surgery". (2007) Iranian Journal of Medical Physics, Vol. 4, No. 14-15, p. 41-50.
 
Oscuii H.N., Shadpour M.T. and Ghalichi F. "Biomechanical Analysis of Wall Remodeling in Elastic Arteries with Application of Fluid-Solid Interaction Methods". (2007) Journal of Mechanics in Medicine and Biology, Vol. 7, No. 4, p. 433-447. (ISI)
 
Vahdati A., Rouhi G.R., Ghalichi F., and Tahani M. "Mechanically Induced Trabecular bone remodeling including cellular accommodation effect: A computer simulation" Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering Volume 32 (2008), Issue 3-4, P. 371-382. (ISI)
 
Oscuii H.N., Shadpour M.T. and Ghalichi F. "Effects of Arterial Wall Elasticity on Biaxial Loading of Endothelial Cells". (2008) Amirkabir Journal of Science and Technology, Vol. 68, p. 25-32.
 
Oscuii H.N., Shadpour M.T. and Ghalichi F. "Study of Elasticity Effect on Wall Shear Stress Pattern and Endothelial Cells Response" (2008) Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services, Vol. 30, No. 2, p. 127-132.
 
Hazrati J., Ghalichi F. and Mirzakouchaki B. “Application of Modified Superposition Model to Nonlinear Viscoelastic Behavior of Periodontal Ligament” (2008) J. Biomedical Science and Engineering, 1, 188-192. (ISI)
 
Hazrati J., Ghalichi F. and Mirzakouchaki B. “Strain Dependent Stress Relaxation Behavior of Periodontal Ligament” (2008) Journal of Biomechanics, Volume 41, Supplement 1. (ISI)

Hazrati J., Ghalichi F., and Mirzakouchaki B. "Numerical simulation of orthodontic bone remodeling" (2009) Orthodontic Waves, 68, p. 64-71.
 
Mottaghi M., Ghalichi F., and Ghavifekr H. "Dual Comb Unit High-g Accelerator Based on CMOS-MEMS Technology" (2009) Sensors & Transducers, Vol. 13, 4, p. 17-28. (ISI)
 
Avari H., Ghalichi F. and Ahmadlouydarab M. "A Numerical Study of Pulmonary Gas Exchange System to Assess a Proper Relationship between Respiration Rhythm and Individual's Activity Rate" (Spring 2008) Iranian Journal of Biomedical Engineering, Vol. 2, Number 1, pp. 39-46.
 
Ahmadloui Darab M., Ghalichi F. and Ramazani A. “Effect of Coronary-Coronary Bypass Geometrical Configuration on Blood Flow Parameters in End-to-Side and Side-to-End Anastomoses Regions” (2010) Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE) Vol. 3, 29, pp. 101-109.
 
Ramazani A., Ahmadloui Darab M., Ghalichi F. and Kamyabi A. “Simulation of Three Dimensional Pulsatile Blood Flow in Aorta-Coronary Bypass” (Spring 2010) Iranian Journal of Biomedical Engineering, Vol. 4, Number 1, pp. 65-72.
 
Khalessi H., Oscuii H.N.,and Ghalichi F. “Comparison of Stress Distribution Patterns in Elastic Artery Remodeling using Fluid-Solid Interactions” (Spring 2011) Iranian Journal of Biomedical Engineering, Vol. 5, Number 1, pp. 67-78.
 
Hassani H., Ghalichi F., Oscuii H.N, Farhoudi M. and Tarzamani M.K. "Comparison of Blood Flow Velocity through the Internal Carotid Artery Based on Doppler Ultrasound and Numerical Simulation" (September 2012) Australian Physical & Engineering Sciences in Medicine, 35(4):413-22. (ISI)
 
Hajizadeh M., Ghalichi F., Mirzakouchaki B. and Shahrbaf Sh." Patterns of Stress Distribution in Different Bracket-Adhesive-Tooth Systems due to Debonding Load Application" (2014) Orthodontic Waves, 73, p. 8-16.
 
Bahrami B., Shahrbaf Sh., Mirzakouchaki B., Ghalichi F., Ashtiani M. and Martin N. "Effect of Surface Treatment on Stress Distribution in Immediately Loaded Dental Implants- A 3D Finite Element Analysis" (April 2014) Dental Materials, Volume 30, Issue 4,  p. 89-97. (ISI)

Tarahhomi Ardakani M., Oscuii H.N. and Ghalichi F. "The Influence of using the Needle Adaptor to Reduce the Biomechanical Risk factors within Hemodialysis Arteriovenous Grafts"  (June 2014) Journal of Mechanics in Medicine and Biology, Volume 14, Issue 03. (ISI)
 
Sarmast M., Niroomand-Oscuii H., Ghalichi F. and Samiei E. “Evaluation of the hemodynamics in straight 6-mm and tapered 6- to 8-mm grafts as upper arm hemodialysis vascular access” (2014) Med Biol Eng Comput, 52:797–811. (ISI)
 
Hajizadeh M., Hashemi Oskouei A.,  Ghalichi F., Tabatabai Ghomshe F., Razi M., and Sole G. "Kinematic differences in participants with ACL deficient knees during stair ascending with different heights" (2015) Iranian Journal of Biomedical Engineering, Vol. 9, pp. 17-31. www.ijbme.org. (ISI)
 
Ashrafi M, Ghalichi F., and Mirzakouchaki B. "Numerical Simulation of Stress Distribution in Periodontal Ligament of Incisor and Premolar" (2015) Iranian Journal of Biomedical Engineering, Vol. 9, pp. 49-57. www.ijbme.org
 
Nammakie E., Niroomand-Oscuii H., Ghalichi F., and Koochaki M. “Numerical Study of the Performance of a Blood Pump by Comparison of Three Different Impeller Blade Geometries to ImproveEfficiency and Decrease Blood Damage” (2015) Iranian Journal of Biomedical Engineering, Vol. 9, pp. 133-142. www.ijbme.org
 
Tabe R. , Ghalichi F., Hossainpour S. and Ghasemzadeh K. “Laminar-to-Turbulence and Relaminarization Zones detection by Simulation of Low Reynolds Number Turbulent Blood Flow in Large Stenosed Arteries” (2016) Accepted for publication in Bio-Medical Materials and Engineering An International Journal, Doi: 10.3233/BME-161574, IOS Press. (ISI)
 
Hajizadeh M., Hashemi Oskouei A., Ghalichi F., and Sole G. "Knee kinematics and joint moments during stair negotiation in participants with anterior cruciate ligament deficiency and reconstruction: A systematic review and meta-analysis" (2016) American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation (AAPM&R) Jun;8(6): 563-579. e1. doi: 10.1016/j.pmrj.2016.01.014. Epub 2016 Feb 9. (ISI)
 
Nammakie E., Niroomand-Oscuii H., Koochaki M., and Ghalichi F. Computational Fluid Dynamics-based Study of Possibility of Generating Pulsatile Blood Flow via a Continuous-Flow VAD” (2016) Medical & Biological Engineering & Computing ISSN 0140-0118, Journal of the International Federation for Medical and Biological Engineering, Elsevier, doi: 10.1007/s11517-016-1523-8. (ISI)
 

Jokar A., Niroomand-Oscuii H., and Ghalichi F.Numerical simulation of osteocyte cell in response to directional mechanical loadings and mechanotransduction analysis: Considering lacunar–canalicular interstitial fluid flow” (Sep 2016) Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier, Vol. 133 pp: 133–141.  doi: 10.1016/j.cmpb.2016.05.019 (ISI)
 
Kouh Soltani M., Khanmohammadi  S., and Ghalichi F. A Three-Dimensional Shape-Based Force and Stiffness-Sensing Platform for Tendon-Driven Catheters” (2016) Sensors, 16 (7), 990; doi: 10.3390/s16070990. (ISI)

Meghdadi N
., Soltani M., Niroomand-Oscuii H, and Ghalichi F. "Image Based Modeling of Tumor Growth" (Sep 2016) Australas Phys Eng Sci Med.; 39(3):601-13.   doi: 10.1007/s13246-016-0475-5. (ISI)
 
Nammakie E., Niroomand-Oscuii H., Koochaki1 M., and Ghalichi F. “Computational fluid dynamics‑based study of possibility of generating pulsatile blood flow via a continuous‑flow VAD” (Jan 2017) Med Biol Eng Comput.; 55(1):167-178 doi: 10.1007/s11517-016-1523-8
 
Kouh Soltani M., Khanmohammadi  S., and Ghalichi F.,and Farrokh Janabi-Sharifi "A soft robotics nonlinear hybrid position/force control for tendon driven catheters" (Feb 2017) International Journal of Control, Automation and Systems, Volume 15, Issue 1, pp 54–63,                                               doi: 10.1007/s12555-016-0461-4. (ISI)
 
Meghdadi N., Niroomand-Oscuii H., Soltani M., Ghalichi F., and Pourgolmohammad M. "Brain Tumor Growth Simulation: Model Validation through Uncertainty Quantification" Int J Syst Assur Eng Manag (Feb 2017) doi: 10.1007/s13198-017-0577-9. (ISI)
 
Hajizadeh M. , Hashemi Oskouei A., Ghalichi F., and  Sole G. "Intra-Session Reliability and Repeatability of Knee Kinematics in Subjects with ACL Deficiency during Stair Ascent" (April 2017) Journal of Mechanics in Medicine and Biology; Vol. 17, No. 4 e1. doi: 10.1142/S0219519417500920. (ISI)
 
Karami F., Hossainpour S., and Ghalichi F. “Numerical Simulation of Low Density Lipoprotein Mass Transport in Human Arterial Stenosis- Calculation of the Filtration Velocity” Bio-Medical Materials and Engineering An International Journal, Vol. 29, no. 1, pp. 95-108 (11 December 2017), Doi: 10.3233/BME-171715, IOS Press. (ISI)
 

Jahed M., Ghalichi F., and Farhoudi M. “Fluid-Structure Interaction of Patient-Specific Circle of Willis with Aneurysm: Investigation of Hemodynamic Parameters” Bio-Medical Materials and Engineering An International Journal, Vol. 29, no. 3, pp. 357-368, (21 March 2018), doi: 10.3233/BME-181732, IOS Press. (ISI)

 
Attaran S.H., Niroomand-Oscuii H., and Ghalichi F., “A novel, simple 3D/2D outflow boundary model for blood flow simulations in compliant arteries” Computers and Fluids, (Sep 2018) Volume 174, 30 September 2018, Pages 229-240, doi: 10.1016/j.compfluid.2018.08.006.
 
Ashrafi M.,  Ghalichi F., Mirzakouchaki B., Arruga A., and Doblare M.Finite element comparison of the effect of absorbers' design in the surrounding bone of dental implants” International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering. (05 November 2019), doi: org/10.1002/cnm.3270 (ISI)

Ashrafi M., Ghalichi F., Mirzakouchaki B. and Zoljanahi Oskui I. “Numerical Simulation of Hydro-mechanical Coupling of Periodontal LigamentProceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: The Journal of Engineering in Medicine, (November 13, 2019) Volume: 234 issue: 2, page(s): 171-178 doi.org/10.1177/0954411919887071

Ghalichi F., Behnia S., Mottaghi F., and Yahyavi M. “Numerical Study on a Polymer-Shelled Microbubble Submerged in Soft Tissue” Physica Scripta (2020) doi.org/10.1088/1402-4896/aba0f9

Ashrafi M., Ghalichi F., Mirzakouchaki B., and Doblare M.On the effect of antiresorptive drugs on the bone remodeling of the mandible after dental
implantation: a mathematical model” Scientific Reports (02 Feb 2021), 11, Article number 2792.

Kargarnejad S., Ghalichi F., Pourgol-Mohammad M., Zoljanahi Oskui I., and Garajei A. “Biomechanical Evaluation of Reconstructed Extensive Mandibular Defects by Different Models Using Finite Element Method” Journal of Mechanics in Medicine and Biology (2020); Vol. 20, No. 08 e1. doi.org/10.1142/S0219519420500530. (ISI)
 
Kargarnejad S., Ghalichi F., Pourgol-Mohammad M., Zoljanahi Oskui I., and Garajei A., A., 2020. “Evaluation of failure of a titanium conventional plate in mandibular reconstruction and improve the performance with fibula free flap”. Journal of Craniomaxillofacial Research, (Spring 2020) Vol. 7 No. 2, pp. 70-78.

Kargarnejad, S., Ghalichi, F., Mohammad, M.P. and Garajei, A.,”Improving the biomechanical performance of screws fixation in a customized mandibular reconstruction prosthesis based on reliability measure”. Journal of Craniomaxillofacial Research. (Autumn 2020) Vol. 7 No. 4, pp. 195-202

Kargarnejad, S., Ghalichi, F., Mohammad, M.P. and Garajei, A.” Mandibular reconstruction system reliability analysis using probabilistic finite element method” Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. (Autumn 2021, Vol. 24, No. 13, pp. 1437–1449. https://doi.org/10.1080/10255842.2021.1892660

Alinezhad L., Ghalichi, F.,  Ahmadlouydarab M., and Chenaghlou M. “Left Atrial Appendage shape impacts on the left atrial flow hemodynamics: A numerical studyComputer Methods and Programs in Biomedicine. January 2022, Vol. 213.

Sarrafzadeh-Ghadimi N., Ghalichi, F., Niroomand-Oscuii H., and Fatouraee N. “Design of an aortic polymeric valve with asymmetric leaflets and evaluation of its performance by finite element method” Computers in Biology and Medicine. June 2022, Vol. 145.

 
Nooraeen A. , Ghalichi F., Taghizadeh H., and Guidoin R. “Probing the possibility of lesion formation/progression in vicinity of a primary atherosclerotic plaque: A fluid–solid interaction study and angiographic evidences” Int J Numer Meth Biomed Engng Accepted: 14 April 2022, https://DOI: 10.1002/cnm.3605
 
 
 
 
11.  Published Conference Papers:
 

The Canadian Biomaterial Society: Ottawa, Canada, 1995. ”Fluid properties in a severe arterial stenosis; Part (1): Steady laminar flow”.
 

The Canadian Medical and Biological Engineering Society: Charlottetown, Prince Edward Island, Canada, 26-29-June, 1996. ”Hemodynamic performance of polyester protein-impregnated arterial prostheses after implantation: A plea for fast resorption of the coating”.
 

Journee Scientifique de l`Hopital Saint-Francois d`Assise: Quebec, 22 March, 1996. ”Hemodynamic performance of polyester protein-impregnated arterial prostheses after implantation: A plea for fast resorption of the coating”. (Winner of second price of competition).
 

The Canadian Medical and Biological Engineering Society: Toronto, Ontario, Canada, 28-31 May, 1997. ”Flow recirculation and turbulence downstream of an axisymmetric arterial stenosis: a numerical approach”.
 

16th Canadian Congress of Applied Mechanics (CANCAM): Quebec, Canada, 01-05 June, 1997. ”A low-Reynolds number turbulence modeling of blood flow in arterial stenoses”.
 

Journee Scientifique de departement de chirurgie : Universite Laval, 9 May, 1997. ”Etude numerique de l`effet d`une stenose sur le comportement hemodynamique des carotides”.
 

Sixth Annual Conference of Canadian Society of Computational Fluid Dynamics (CFD): Quebec, Canada, 7-9 June 1998. ”Detection of turbulence in stenotic carotid bifurcation by numerical simulation of physiological pulsatile flow”.
 

Fluent User’s Group Meeting: Burlington, U.S.A., 16-18 June 1998:”Numerical simulation of physiological pulsatile turbulent flow in a stenosed carotid artery bifurcation”.
 

Third World Congress of Biomechanics: Sapporo, Hokaido, Japan, 2-8 August 1998. ”Low Reynolds turbulence modeling of blood flow in arterial stenosis”.
 

Ninth conference of Iranian Biomedical Engineering: Tehran, Iran, 1-3 March, 1999. “Numerical simulation of physiological pulsatile flow in a stenosed artery”.
 

Fourth World Congress of Biomechanics: Calgary, Canada, 4-9 August 2002. “Simulation Of Ultrasonic Waves Effects On Cervix Cancerous Tissues”.
 

First International Meeting On Applied Physics, APHYS2003: Badajoz, Spain, 13-18 October 2003. “Calculations For Ultrasonic Transducer Design and Temperature Tracking For Hyperthermia In Cervical Cancer”.
 

Thirteenth Biennial Conference of Canadian Society for Biomechanics: Halifax, Canada, 4-7 Aug, 2004. ”Ultrasound Hyperthermia Temperature Tracking of Cervix Tumors Including Vascular Network Effects”.
 

28th Conference of The Canadian Medical and Biological Engineering Society: Quebec, Canada, 9-11 September, 2004. ”Hyperthermia Treatment and Temperature Control of the Breast Cancer Therapy Applying Ultrasound Induced Heating”.
 

Eleventh Iranian Conference on Biomedical Engineering: AmirKabir University, TehranIran, 17-18 Feb., 2004. “Three Dimensional Pulsatile Blood Flow Simulation in Aorta Coronary Bypasses”.
 

Eleventh Iranian Conference on Biomedical Engineering: AmirKabir University, Tehran, Iran, 17-18 Feb., 2004. “Comparing of Aorta-Coronary and Coronary-Coronary Bypasses Blood Flow fields”.
 

Ninth National Congress of Iranian Chemical Engineering: University of Science and Technology, Tehran, Iran, 24-25 Nov., 2004. “The Effect of different Degree of Stenosis and Anastomosis Angles on Flow Field in Coronary-Coronary Bypass”.

Ebadi A., F. Ghalichi, 10th National Congress of Iranian Chemical Engineering: University of Sistan and Blouchestan, Zahedan, Iran, 15-16 Nov., 2005. “Numerical Blood Flow Simulation in a series of Coronary Artery Stenoses”.
 

Tenth National Congress of Iranian Chemical Engineering: University of Sistan and Blouchestan, Zahedan, Iran, 15-16 Nov., 2005. “Effects of Variable Stenosis Percentages and Bypass Graft Angles on the Temporal Shear Stress Gradients in the Aorto-Coronary Bypass
 

Euroson2005: Geneva, Swiss, 25-28 Sep, 2005. “Ultrasound Thermotherapy of Breast: Theoretical Design of the Transducer and Numerical Simulation of the Procedure”.
 

Euroson2005: Geneva, Swiss, 25-28 Sep, 2005. “Theoretical Design of a Fixed-Focoused Transducer for the Ultrasound Thermotherapy of Brain”.
 

Twelvth Iranian Conference on Biomedical Engineering: Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 16-18 Nov., 2005. “Nonlinear Time Series Analysis: Application to Cardiac" Diseases”.
 

5th World Congress of Biomechanics: Munich, Germany, 29 July- 4 August 2006. “Quantitative Analysis Evaluation of Flow Characteristics in Elastic Artery with Fluid-Structure Interaction Model Using Real Pulsatile Pressure Waveforms”.
 

5th World Congress of Biomechanics: Munich, Germany, 29 July- 4 August 2006. “Finite Element Simulation of Ultrasound Thermo-: Theoretical Consideration for Reducing the General Temperatures at the Post-Target Bone”.

A. Vahdati, F. Ghalichi and G. Rouhi, "Implementation and Investigation of a Bone Adaptation Theory in MATLAB". Cairo International Biomedical Engineering Conference, CIBEC: Cairo, Egypt, 2006. ".

A. Vahdati and F. Ghalichi, "Computer simulation of a strain energy density based bone adaptation theory and some related applications using MATLAB". 24th Annual Houston Conference on Biomedical Engineering Research, 8-9 February 2007, University Hilton hotel and conference center.

A. Vahdati and F. Ghalichi, "Computer simulation and applications of a versatile mechanistic bone adaptation theory". 13th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME13), Sharif University, Iran.

A. Vahdati, F. Ghalichi, G. Rouhi and M. Tahani, "Computer simulation of trabecular bone remodeling: role of cellular accommodation in time-dependent simulations". 17-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM, June 19-22, 2007, Lodz-Spala, Poland.

M. Mottaghi, F. Ghalichi, H. Badri Ghavifekr and H. Niroomand Oskui, "Design and Development of a MEMS Combaccelerometer for Phacoemulsification Handpiece". ASME Information Storage and Processing Systems Conference, June 16-17, 2008, Santa Clara, CA, USA.

M. Mottaghi, F. Ghalichi and H. Badri Ghavifekr, "Development of Microsensor to Minimize Post Cataract Surgery Complications".

M. Mottaghi, F. Ghalichi and H. Badri Ghavifekr, "Design of a MEMS Sensor for Surgical Handpiece". The 20th International Conference on Microelectronics, ICM, IEEE 2008, 14-17 December 2008, University of Sharjah, Sharjah, UAE, P. 255-258.

J. Hazrati, F. Ghalichi, B. Mirzakouchaki. “Strain Dependent Stress Relaxation Behavior of Periodontal Ligament”. Congress of European Society of Biomechanics (ESB) 2008, Lucern, Swiss.

J. Hazrati, F. Ghalichi, B. Mirzakouchaki. “Application of Modified Superposition Model to Nonlinear Viscoelastic Behavior of Periodontal Ligament”. International Congress of Bioinformaticsand Biomedical Engineering (ICBBE) 2008.

J. Hazrati, F. Ghalichi, B. Mirzakouchaki. “Numerical Simulation of Orthodontic Tooth Movement Using Bone Remodeling Theories” The 15th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME) 12-13 Feb., 2009, Mashhad, Iran.

J. Hazrati, F. Ghalichi, B. Mirzakouchaki. “A Nonlinear Viscoelastic Model to Describe Periodontal Ligament Behavior” The 15th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME) 12-13 Feb., 2009, Mashhad, Iran.

J. Hazrati, F. Ghalichi, B. Mirzakouchaki. “A Three-Dimensional Finite Elements Analysis of the Periodontal Ligament under Orthodontic Loads” The 15th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME) 12-13 Feb., 2009, Mashhad, Iran.

J. Hazrati, F. Ghalichi, B. Mirzakouchaki. “A New Viscoelastic Model for Rabbit Periodontal Ligament” The 13th International Conference on Biomedical Engineering (ICBME) 2008.

H.N. Oscuii, M.T. Shadpour and F. Ghalichi "Numerical Modeling Of Age Related Remodelling Of Thoracic Aorta And Mechanical Stress Cosequences" American Society of Biomechanics, Annual Meeting, Ann-Arbor, MI, USA, 2008.

A. Moallemi, F. Ghalichi, R. Khoshbakhti, M.R. Soleymani "Artificial Neural networks for Prediction of Efficiency, Fuel Consumption and Exhaust Temperature in a CNG/Diesel Dual Fuel Engine" The 17th Annual International Conference on Mechanical engineering, May 19-21, 2009, University of Tehran, Tehran, Iran.

J. Hazrati, F. Ghalichi, B. Mirzakouchaki. “Determination of Moment-to-Force Ratio and Center of Rotation in a Mandibular Incisor for Specific Orthodontic Tooth Movements" International Conference on Tissue Engineering (ICTE), July 9-11, 2009, Leiria, Portugal.

H. Khalesi,  H.NOscuii and  F. Ghalichi "Effects of Static and Dynamic loads on Remodeling of  Elastic Artery Wall"  The 16th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME) 30-31 Dec 2009, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

H. Khalesi,  H.NOscuii and  F. Ghalichi " Finite Element Analysis of  the Impact of the Method Applied to Extend cutting edges of an artery from Zero stress state to unloaded stress state on Prediction of Residual Stress distribution on arterial wall"  The 16th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME) 30-31 Dec 2009, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

H. Khalesi,  H.NOscuii and  F. Ghalichi "The Study of the Roles of Axial Stretch in Mechanical Behavior of Elastic Artery Wall with Aging"  The 16th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME) 30-31 Dec 2009, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

N. Asgari,  F. Ghalichi and H.N. Oscuii "Investigation of the Influence of Elastic Arterial Wall on Blood Flow Parameters in Severe Stenosed Internal Carotid Artery Bifurcation"  The 16th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME) 30-31 Dec 2009, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

N. Asgari,  F. Ghalichi and H.N. Oscuii "Investigation of the Relationship between Arterial Stenosis Severity and Blood Turbulent Flow Parameters"  The 16th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME) 30-31 Dec 2009, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

A. Margoub, F. Ghalichi, and B. Mirzakouchaki "A New Designed Customized Facial Cleft Implant Based on Rapid Protyping Method" 6th World Congress of Biomechanics 1-6 August 2010, Singapore.

M. Sarmast, H.N. Oscuii, and F. Ghalichi "A Comparative Study of the Hemodynamic in Two Types of Grafts of 6-mm versus 6-8 mm as an Upper Arm Straight Graft Hemodialysis Access" 6th World Congress of Biomechanics 1-6 August 2010, Singapore.

M. Hajzadeh, F. Ghalichi, and B. Mirzakouchaki "Effect of Bracket Base Configuration on Shear Bond Strength of Bracket-Adhesive-Tooth System" 6th World Congress of Biomechanics 1-6 August 2010, Singapore.

M. Haddadi, H.N. Oscuii, and F. Ghalichi "Numerical Optimization of Flow Path in a Typical Axial Heart Pump" 6th World Congress of Biomechanics 1-6 August 2010, Singapore. 

H. Khalesi, H.N. Oscuii, and F. Ghalichi "Analysis of Thoracic Aorta Remodeling during Aging with Considering Opening Angle and Tethering Effects" 6th World Congress of Biomechanics 1-6 August 2010, Singapore.

N. Asgari, F. Ghalichi and H.N. Oscuii "Investigation the Influence of Elastic Wall on Blood Flow Parameters in Critical Stenosed ICA Considering Fluid-Structure Interaction" 6th World Congress of Biomechanics 1-6 August 2010, Singapore.

N. Asgari, F. Ghalichi and H.N. Oscuii "Prediction of Critical Reynolds Number in Sever Stenosed Carotid Artery Bifurcation by Numerical Simulation of Transition Blood Flow from Laminar to Turbulent" 6th World Congress of Biomechanics 1-6 August 2010, Singapore.

M. Haddadi, H.N. Oscuii and F. Ghalichi "Numerical Analysis of Hemolysis in Axial Heart Pump” 13th Annual and 2nd International Fluid Dynamics Conference” 26-28 Oct. 2010, Shiraz, Iran.

M. Sarmast, H.N. Oscuii, F. Ghalichi and Ehsan Samiei “Numerical Simulation of the Hemodynamics in 6 mm and 6-8 mm Hemodialysis Grafts and Investigation of Biomechanical Consequences” Proceedings of the ASME 2010 10th Bieeial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA2010, July 12-14, 2010, Istanbul, Turkey.

M. Hajizadeh, B. Mirzakouchaki, and F. Ghalichi “Effect of Tooth Layers SegmentationonPatternof Stress Distribution inBracket-Adhesive-tooth System” The 18th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME) 14-16 Dec 2011, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.P. 27-32 IEEE Conference Transaction.

A. Margoub, F. Ghalichi, and B. Mirzakouchaki “A New Custom Designed Cleft Clip and Palate Implant Based on MARP” The 18th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME) 14-16 Dec 2011, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.P. 128-130 IEEE Conference Transaction.

R. Tabe F. Ghalichi, S. Hosseinpour,and K. Ghasemzadeh “Numerical Simulation of Transitional Blood Flow in Large Arteries” The 18th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME) 14-16 Dec 2011, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.P. 68-71 IEEE Conference Transaction.

M. Haddadi, H.N. Oscuii  and F. Ghalichi “An Investigation on Tip Clearance Effect on PVAD’s Performance” ISB, 3-7 July 2011, Brussels, Belgium.

Z. Nabizadeh Farashah, H.N. Oscuii  and F. Ghalichi “Numerical Simulation of the Effect of Femoral Bifurcation Angle on Hemodynamics with Applying Fluid Structure Interaction Method” ISB, 3-7 July 2011, Brussels, Belgium.

H. Hassani, F. Ghalichi and H.N. Oscuii “Velocity Comparison Between Doppler Ultrasound Velocitometry and Numerical Simulation of Blood Flow through Internal Carotid Artery” ISB, 3-7 July 2011, Brussels, Belgium.

M. Ramazani, Ghalichi and H.N. Oscuii “Simulation of Movement and Deformation of the Red Blood Cell through a Capillary Using Fluid-Structure Interaction method” ISB, 3-7 July 2011, Brussels, Belgium.

B. Bahrami, F. Ghalichi, B. Mirzakouchaki, M. Ashtiani and  A. Margoub "Finite Element Analysis of Stress Distribution in Immediately Loaded Dental Implant " The 19th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME) December 2012,  IEEE Conference Transaction.

F. Karami, S. HosseinPour, F. Ghalichi and H. Kh. Rafsanjani “Numerical Simulation of LDL Transport in Human Artery using Newtonian and Non-Newtonian Models of Blood” The 22th Annual International Conference on Mechanical Engineering- ISME2014, 22-24 April, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.

H. Jamali, F. Ghalichi and B. Mirzakouchaki “The Designing and Investigation of Stress Distribution of Stress Absorber Dental Implants in Bone Using Finite Element Analysis” The 24h Annual International Conference on Mechanical Engineering- ISME2016, 26-27 April, University of Yazd, Yazd, Iran.

S. Kargarnejad, F. Ghalichi, and A. Garajei “Design and Fabrication of Mandibular Customized Implants by CAD/CAM Method and 3-D Printing” 27th national and 5th International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME). 25-27 November 2020, IEEE Conference Transaction, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran.

N. Sarrafzadeh, F. Ghalichi, N. Fatooraee, and H.N. Oscuii  “Effect of Leaflets Radial and Circumferential Curves on Polymeric Aortic Valve Performance. A Finite Element Study” 27th national and 5th International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME). 25-27 November 2020, IEEE Conference Transaction, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran.

S.S. Abedi, F. Ghalichi, I. Zoljanahi  “Numerical Analysis of Human Head with Implant Under Impact” 27th national and 5th International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME). 25-27 November 2020, IEEE Conference Transaction, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran.
 
11. Supervised M.Sc Students:

1. Majid Naderi    2. Mahdi Baloo   3. MirzaAgha  

4. Ali Vahdati (He has finished his Ph.D degree in USA.)  
5. Mojtaba Sanobari
6. Houman Zahedmanesh (He has finished his Ph.D degree in Ireland.)
7. Javad Hazrati (He has finished his Ph.D degree in Netherland (Holland).)
8. Mehrdad Mottaghi (He continues his study towards Ph.D degree in Canada.)
9. Hamed Avari (He has finished his Ph.D degree in Canada.)
10. Maryam Hajizadeh (He continues his study towards Ph.D degree in Iran.)
11. Hajar Hassani (He continues his study towards Ph.D degree in Iran.)   
12. Arsalan Marghoub (He continues his study in UK.)                                      
13. Mohammad Haddadi (He has finished his Ph.D degree inFrance)
14. Majid Ahmadloui Darab (He has finished his Ph.D degree inUBC of Canada)
15. Massoud Ramazani          

16. Mohammad Sarmast                              

17. Mostafa Shahir                

18. Mohsen Ghassemi                                 

19. Sohrab ValadBeighi        

20. Hamed Motavallibashi                       

21. Farshad Mottaghi             

22. Arash Sedghi                                        

23. AbdolKhaleg Khaledi       

24. Vahid Nemati                                     

25. Asghar TalebPour            

26. Mohsen Tarahhomi                           

27. Mohammad Nikdast         

28. Mehran Ashrafi                                  

29. Mostafa Lashghari            

30. Fatemeh Karami                                  

31. Babak Bahrami                 

32. Erfan Namaki
33. Amin Jokar                       

34. Negar Ardabilchi
 

35. Hanieh Jamali                  

36. Mostafa Bagheri
 

37. Amin Yavari                     

38. Mahsa Jahed

39. Bahareh Kermani
 
 
12.  Supervised Ph.D Thesis:
 

1. Hanieh Niroumand Oskouie (as co-supervisor)
(Now, she is a professor at Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.)

2. Maryam Hajizadeh (She has finished her PhD from Sahand University of Technology in 2016, Tabriz, Iran.)

3. Minoo Kousoltani (as co-supervisor)
 (She has finished her PhD from University of Tabriz in 2016, Tabriz, Iran.)

4. Arash Sedghi (Under supervision and Not finished yet)      

5. Mehran Ashrafi  (He has finished his PhD from Sahand University of Technology in April 2020, Tabriz, Iran.) 

6. Sahand Kargarnegad (He has finished his PhD from Sahand University of Technology in 21 February 2021, Tabriz, Iran.)

7. Nima SarrafZadeh (Under supervision and not finished yet)   

8. Sajjad Abedi (Under supervision and not finished yet)

9. Faezeh Yaghoubian (Under supervision and not finished yet)  

10. Mohammad Nour Aeen (Under supervision and not finished yet)

11. Behrouz Jafarzadeh (as co-supervisor)
 (Under supervision and not finished yet)  

12. Seyyed Hamidreza Attaran (as co-supervisor) (He has finished his PhD from Sahand University of Technology in 2021, Tabriz, Iran.)


 
13.  Editing:

1. Introduction to Medical Imaging Systems (in persian)
2. Dental Biomechanics (in persian)
                                        
14.  Book Translation from English to Persian:

14.1 Biocompatibility
14.2 Applied Biofluid Mechanics


خدمات اجرایی:

  1. معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز از سال 1379 لغایت 1385
  2. معاون آموزشی دانشگاه صنعتی سهند تبریز از سال 1385 لغایت 1393
  3. عضو هیات مدیره انجمن مهندسی پزشکی ایران از سال 1380 لغایت 1394
  4. عضو هیات تحریریه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی زیستی
  5. عضو هیات نظارت و ارزشیابی دانشگاههای استان
  6. عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه صنعتی سهند تبریز
  7. عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه مراغه
  8. رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی 1395-1401
   
 

 

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن: 33458453-041 | فکس: 33444360-041 | ایمیل: info.bme@sut.ac.ir