سه شنبه، 28 فروردین 1403 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     

دکتر فرزان قالیچی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: fghalichi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133458458
شماره فکس:
دکتر موسی شمسی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: shamsi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133458416
شماره فکس: 04133444360
دکتر سینا شامخی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: shamekhi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33458455-041
شماره فکس: 33444360-041
دکتر هانیه نیرومند
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: niroomand@sut.ac.ir
شماره تلفن: 009833458456
شماره فکس: 009833458456
دکتر محمود رضا آذغانی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: azghani@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33458417
شماره فکس:
دکتر علیرضا هاشمی اسکویی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: ali.hashemi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 4133458418
شماره فکس:
دکتر هادی تقی زاده
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: taghizadeh@sut.ac.ir
شماره تلفن: 00984133458415
شماره فکس:
دکتر ایمان ذوالجناحی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: zoljanahi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33458412
شماره فکس:
دکتر پیوند قادریان
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: , peyvand.ghaderyan@gmail.com , p_ghaderyan@sut.ac.ir
شماره تلفن: 984133458421
شماره فکس: 984133444360
دکتر عطااله عباسی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: ata.abbasi@gmail.com
شماره تلفن:
شماره فکس:
اصغر زارعی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: a.zarei@sut.ac.ir , asgharzarei1993@gmail.com
شماره تلفن: 04133458419
شماره فکس:
دکتر حامد داننده حصار
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: danandeh@sut.ac.ir,hdhesar1@yahoo.com
شماره تلفن: 04133458411
شماره فکس:
زهرالسادات حسینی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: zs.hosseini@sut.ac.ir
شماره تلفن:
شماره فکس:
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن: 33458453-041 | فکس: 33444360-041 | ایمیل: info.bme@sut.ac.ir