جمعه، 23 آذر 1397 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : کارشناسی
استاد :   دکتر سینا شامخی
سه شنبه، 28 شهريور 1396

استاد :   دکتر سینا شامخی
سه شنبه، 28 شهريور 1396

استاد :   دکتر سینا شامخی
سه شنبه، 28 شهريور 1396

استاد :   دکتر سینا شامخی
چهارشنبه، 29 شهريور 1396

استاد :   دکتر سینا شامخی
چهارشنبه، 29 شهريور 1396

استاد :   دکتر هانیه نیرومند
دوشنبه، 24 مهر 1396

استاد :   دکتر هانیه نیرومند
دوشنبه، 24 مهر 1396

استاد :   دکتر هانیه نیرومند
دوشنبه، 24 مهر 1396

استاد :   دکتر پیوند قادریان
شنبه، 29 مهر 1396

استاد :   دکتر پیوند قادریان
شنبه، 29 مهر 1396

استاد :   دکتر هادی تقی زاده
يکشنبه، 15 بهمن 1396

استاد :   دکتر موسی شمسی
چهارشنبه، 18 بهمن 1396

استاد :   دکتر موسی شمسی
چهارشنبه، 2 اسفند 1396

استاد :   دکتر موسی شمسی
چهارشنبه، 2 اسفند 1396

استاد :   دکتر موسی شمسی
يکشنبه، 13 اسفند 1396

استاد :   دکتر عطااله عباسی
شنبه، 8 ارديبهشت 1397

استاد :   دکتر پیوند قادریان
شنبه، 15 ارديبهشت 1397
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 33458453-041 | info.bme@sut.ac.ir