یکشنبه، 12 تیر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     


توضیحات :
بیومکانیک راه رفتن
تجهیزات پزشکی
مدلسازی و تحلیل راه رفتن
ثبت و پردازش سیگناالهای بیولوژیکی
ریاضی مهندسی پیشرفته
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن: 33458453-041 | فکس: 33444360-041 | ایمیل: info.bme@sut.ac.ir