سه شنبه، 7 تیر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     

Statics
Lec1_1_encryped.pdf
 Size:

Lec1_encryped.pdf
 Size:

Lec2_encryped.pdf
 Size:

Lec3_1_encryped.pdf
 Size:

Assignment1.pdf
 Size:

Lec3_2_encryped.pdf
 Size:

Lec3_3_encryped.pdf
 Size:

Lec3_4_encryped.pdf
 Size:

Lec3_5_encryped.pdf
 Size:

Lec5_1_encryped.pdf
 Size:

Assignment 2_encryped.pdf
 Size:

Lec4_Examples_encryped.pdf
 Size:

Lec5_2_encryped.pdf
 Size:

Lec5_3_encryped.pdf
 Size:

Lec5_4_encryped.pdf
 Size:

Lec5_complete_encryped.pdf
 Size:

Lec5_final example.pdf
 Size:

Lec6-trusses_1_encryped.pdf
 Size:

Lec6-trusses_complete_encryped.pdf
 Size:

Assignment3_encryped.pdf
 Size:

Lec7_extended forces_1_encryped.pdf
 Size:

Lec7_extended forces_2_encryped.pdf
 Size:

Lec7_extended forces_3_encryped.pdf
 Size:

Lec7_extended forces_complete_encryped.pdf
 Size:

Marks.pdf
 Size:

Assignment 4_encryped.pdf
 Size:

Assignment 5_encryped.pdf
 Size:

توضیحات :
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن: 33458453-041 | فکس: 33444360-041 | ایمیل: info.bme@sut.ac.ir