یکشنبه، 12 تیر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     

توضیحات :
به نام خالق آسمانها و زمین
سرفصل درس پردازش سیگنال‌های پزشکی
Medical Image Processing
اهداف کلی درس و رئوس مطالب:
 1. مروری بر تصویرگری پزشکی و پردازش تصویر
  1. مروری کوتاه بر مدالیته‌های پزشکی و معرفی تصاویر چند بعدی، چند طیفی و چند شیوه‌ای پزشکی
  2. معرفی اجمالی روش‌های پردازش تصاویر
 2. مروری بر مفاهیم ریاضی
 3. تبدیلات شدت و فیلترهای مکانی
 4. روش‌های مبتنی بر حوزه فرکانس
 5. روش‌های چند مقیاس و موجک (Wavelet and Multi-resolution methods)
 6. روش‌های ریخت شناسی (Morphological Image Processing)
 7. بخش‌بندی تصاویر (Image Segmentation)
 8. انطباق و درون یابی
 9. روش‌های مبتنی بر دیفیوژن (Diffusion)
 10. برنامه نویسی در Matlab
 11. برنامه نویسی در ITK
 
 
مراجع:
 
- Gonzalez, Rafael C., and Richard E. Woods. "Digital image processing second edition." Beijing: Publishing House of Electronics Industry 455 (2002).
- Gonzalez, Woods, and Richard E. Woods. "Eddins, digital image processing using MATLAB." Third New Jersey: Prentice Hall (2004).
 -Bishop, C. "Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics), 1st edn. 2006. corr. 2nd printing edn." Springer, New York (2007).
- Demirkaya, Omer, Musa H. Asyali, and Prasanna K. Sahoo. Image processing with MATLAB: applications in medicine and biology. CRC Press, 2008.
 
نحوه ارزیابی:
میان‌ترم: ۴ نمره، پایان‌ترم: 6 نمره، تمرین: ۵ نمره، پروژه: 5 نمره
ایمیل:  shamekhi@sut.ac.ir , sshamekhi@gmail.com
 
زمان تعیین عنوان پروژه‌ها: تا پایان آبان ماه
توضیح: مقاله‌های پیشنهادی برای تعیین عنوان پروژه باید مربوط دو سال اخیر و از مجلات معتبر باشند.

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن: 33458453-041 | فکس: 33444360-041 | ایمیل: info.bme@sut.ac.ir