یکشنبه، 12 تیر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     

توضیحات :

به نام خالق آسمانها و زمین

سرفصل درس پردازش سیگنال‌های حیاتی (BSP)

اهداف کلی درس و رئوس مطالب:

۱) مقدمه

معرفی مقدماتی درس و اهداف کلی آن، یک سیستم پردازش سیگنال‌های بیولوژیکی، تقسیم‌بندی سیگنال‌ها، مشکلات عمده در ثبت سیگنال‌های بیولوژیکی

۲) منشا سیگنال‌های بیولوژیکی و معرفی برخی از آنها

انواع سیگنال‌های بیوالکتریکی، پتانسیل استراحت سلول، پتانسیل عمل، ENG، ERG، EOG، EEG، EP، EMG، ECG، EGG و الکترودرمال (GSR, SDR)

3) مقدمه‌ای بر فرآیند تصادفی

تئوری احتمال، توابع توزیع و چگالی احتمال، متغیرهای تصادفی و فرآیند های تصادفی، ممان‌های متغیر‌های تصادفی، ایستایی و ارگادیسی

4) فشرده‌سازی سیگنال‌های بیولوژیکی

نمونه‌برداری وفقی، نمونه‌برداری غیر یکنواخت با کدینگ RLE، روش‌های TP، FAN، LADT، DPCM، کدینگ هافمن و شانن

5) تئوری تخمین

کلیات، تعاریف، Bias، کارایی، سازگاری، فاصله ی اطمینان و حد کرامر-رائو، تخمین LS، تخمین MAP و تخمین ML

6) میانگین‌گیری

تخمین‌های ، متوسط گیری سنکرون، محدودیت‌های میانگین‌گیری، تاثیر میان‌گیری در SNR، پاسخ‌های از نظر آماری مستقل، پاسخ‌های کاملا وابسته، تخمین تاخیر و صف بندی ثبت

7) آنالیز حوزه فرکانس

آنالیز طیف، فیلترینگ خطی، کپستروم

8) مدل‌سازی سیگنال‌های تصادفی

مدلهای AR، MA، ARMA، فرآیند‌های فصلی ARIMA، کاربرد در پردازش سیگنال‌های پزشکی و تخمین طیف

9) تخمین طیف

پریودوگرام، روش بارثلت، روش بلکمن-توکی، مشخصه‌های عملکردی تخمین به روش غیر پارامتری

10) فیلترهای وینر و وفقی                                                                              

فیلتر وینر، فیلتر وینر غیر علی و وینر علی، اصول حذف نویز به‌صورت وفقی (ANC)، الگوریتم‌های LMS و RLS روش ALE، کاربردهای پزشکی

11) بازشناسی الگو

 

مراجع:

-          A. Cohen, Biomedical signal processing. CRC press, 1986.

-          R. M. Rangayyan, Biomedical signal analysis. Vol. 33. John Wiley & Sons, 2015.

-          M. Akay, Biomedical signal Prncessing." (2015).

-          A. V., Oppenheim, Ronald W. Schafer, and John R. Buck. "Discrete signal processing." Englewood Clifts NJ: Prentice Hall (1989).

-          A. Papoulis, and S. U. Pillai. Probability, random variables, and stochastic processes. Tata McGraw-Hill Education, 2002.

-          Physiological databases: Physionet

نحوه ارزیابی:

میان‌ترم: 6 نمره، پایان‌ترم: 9 نمره، تمرین: 2 نمره، پروژه: 3 نمره

ایمیل:  shamekhi@sut.ac.ir


       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن: 33458453-041 | فکس: 33444360-041 | ایمیل: info.bme@sut.ac.ir