پنج شنبه، 14 مهر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     
لیست تعییین اساتید پٰروژه کارشناسی ترم تابستان 1400

 تاريخ: 17/05/00

لیست تعییین اساتید پٰروژه کارشناسی ترم تابستان 1400 در الصاق نامه موجود می باشد .

 ضمائم
  لیست نهایی اساتید (190 KB)

 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : دفتر دانشکده مهندسی پزشکی
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن: 33458453-041 | فکس: 33444360-041 | ایمیل: info.bme@sut.ac.ir